מרכז הספורט

univ logo

top images

פעילויות בשיתוף דיקנט הסטודנטים

מרכז הספורט מקיים פעילויות בשיתוף דיקנט הסטודנטים.

פרטים יפורסמו במועד מאוחר יותר.