מרכז הספורט

univ logo

top images

צוות ודרכי תקשורת

 

מבנה ארגוני:

הועד המנהל של מרכז הספורט

מ"מ מנהל מרכז הספורט  - מר מיכה רב

מנהלן  - הגב' פנינה רב הון

רכז נבחרות - מר חיים קסל

מנהל חדר הכושר - מר וולרי רבינוביץ

   

מזכירות מרכז הספורט

מנהלנית המרכז: גב' פנינה רב הון

קבלת קהל: א'-ה'  09.00-14.00

טלפונים:  8240583, 8240578 בשעות אחה"צ והערב  8240579  (אולם הספורט)

טלפון של חדר הכושר 04-8240688

פקסימיליה: 04-8246552  

דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.